Ma trận đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ năm - 01/04/2021 19:55
Phân tích ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các môn thi dựa theo bộ đề minh họa 2021 chính thức của Bộ GDĐT trong bài viết này sẽ giúp các em nắm được các chuyên đề kiến thức, từ đó có được lộ trình ôn tập và rèn luyện được tốt hơn.

Mã khuyến mãi Shopee

 

PHÂN TÍCH MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN NĂM 2021

Lớp Chương Dạng bài Trích dẫn đề
Minh Họa
Mức độ Tổng dạng bài Tổng Chương
NB TH VD VDC
12 Đạo hàm và ứng dụng Đơn điệu của HS 3 , 30 1 1     2 10
Cực trị của HS 4, 5,39,46 1 1 1 1 4
Min, Max của hàm số 31   1     1
Đường tiệm cận 6 1       1
Khảo sát và vẽ đồ thị 7,8 1 1     2
Hàm số mũ - Logarit Lũy thừa - mũ - Logarit 9, 11 1 1     2 8
HS Mũ - Logarit 10 1       1
PT Mũ - Logarit 12, 13, 47 1 1   1 3
BPT Mũ -  Logarit 32,40   1 1   2
Số phức Định nghĩa và tính chất 18,20,34,42,49 2 1 1 1 5 6
Phép toàn 19 1       1
PT bậc hai theo hệ số thực           0
Nguyên Hàm - Tích Phân Nguyên hàm 14, 15 1 1     2 8
Tích phân 16,17,33,41 1 1 2   4
Ứng dụng TP tính diện tích 44, 48     1 1 2
Ứng dụng TP tính thể tích         0  
Khối đa diện Đa diện lồi - Đa diện đều         0   3
Thể tích khối đa diện 21, 22, 43 1 1 1   3
Khối tròn xoay Khối nón 23 1       1 2
  Khối trụ 24 1       1
  Khối cầu            
Giải tích trong không gian Phương pháp tạo độ 25 1       1 8
Phương trình mặt cầu 26, 37, 50 1 1   1 3
Phương trình mặt phẳng 27   1     1
Phương trình đường thẳng 28, 38, 45 1 1 1   3
11 Tổ hợp - xác suất Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp 1 1       1 3
Cấp số cộng ( cấp số nhân) 2 1       1
Xác suất 29   1     1
Hình học không gian Góc 35     1   1 2
Khoảng cách 36     1   1
Tổng 20 15 10 5 50  

Nhận xét đề minh họa môn Toán 2021

  • Các câu khó, mức độ 4 thuộc về các phần: (1), (2), (3), (4), (7).
  • Các câu mức độ 3 có khoảng 10 câu và có đủ ở các phần, còn lại 35 câu mức 1-2.
  • Nội dung của lớp 11 chiếm 10%, các câu mức độ 1-2.
  • Các câu ở mỗi mức độ đang được sắp xếp theo từng chương (giống năm 2017), nhưng đề chính thức chắc không như thế.
  • So về mức độ thì đề này dễ hơn đề chính thức năm 2019 nhưng khó hơn đề năm 2020.
  • Không có xuất hiện phần: lượng giác, bài toán vận tốc, bài toán lãi suất, phương trình tiếp tuyến, khoảng cách đường chéo nhau.
  • Về 5 câu khó nhất (vận dụng cao): câu 46, biện luận số cực trị của hàm chứa trị tuyệt đối là khó nhất đề, đòi hỏi thực hiện nhiều bước; câu 47, 48, 49 đòi hỏi có các kinh nghiệm nhất định ở dạng này để chọn hướng tiếp cận đúng mới xử lý nhanh gọn được; câu 50 có nét mới là kết hợp nhiều chương: khối tròn xoay, tìm giá trị lớn nhất và hình giải tích Oxyz.
  • Thời gian lý tưởng để một học sinh muốn được 9+ đề này là: 35 câu đầu làm (và kiểm tra lại) trong 20 phút; 10 câu tiếp theo làm trong 30-40 phút; 5 câu cuối dành 30-40 phút còn lại làm được càng nhiều càng tốt.

Xem thêm

Tham khảo Lời giải chi tiết đề minh họa môn Toán năm 2021

PHÂN TÍCH MA TRẬN ĐỀ THI MÔN HÓA NĂM 2021

Chuyên đề Nhật biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Sự điện ly   1    
Cacbon - Silic 1      
Đại cương hóa hữu cơ - Hidrocacbon   1 2  
Ancol - Phenol     1  
Andechit - Axit cacboxylic       1
Este - Lipit 1   3 1
Cacbohidrat   1 1  
Amin - Aminoaxit - Peptit - Protein 1 1   1
Polime 1 1    
Đại cương kim lại 1 1 1 2
Kim loại kiềm -  kiềm thổ - nhôm 2 1 2 1
Sắt và Crom - Hợp chất của nó 2   1  
Phân biệt - Nhận biết 1   2  
Tổng hợp hóa hữu cơ/vô cơ 1   1  
Hình vẽ thí nghiệm     1  
Bài toán đồ thị     1  
Tổng 11 7 16 6
Điểm 2.2 1.4 .3.2 1.2

PHÂN TÍCH MA TRẬN ĐỀ THI MÔN SỬ NĂM 2021

Lớp Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VDC Tổng
12 Sự hình thành trật tụ của thế giới mới sau CTTG thứ 2 (1945-1949) 1       1
  Liên xô và các nước Đông Âu (1945-1991), Liên bang Nga (1991-2000) 2       1
  Các nước Á, Phi, Mõ La-tinh (1945 - 2000) 2 2     4
  Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 2 1     3
  Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)   1 1   2
  Việt Nam từ năm 1919 - 1930 4 1 2   7
  Việt Nam từ năm 1930 - 1945 4 1 3 1 9
  Việt Nam từ năm 1945 - 1954 1   1 1 3
  Việt Nam từ năm 1954 - 1975 3 3     6
  Việt Nam từ năm 1975 - 2000 1 1     2
11 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và  công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH ở Liên Xô từ năm 1917 - 1945 1       1
  Lịch sử Việt Nam từ 1958 đến 1918       1 1
  Tổng số câu 20 10 7 3  
  Tỉ lệ (%) 50% 22% 17.5% 2.5%  

Nhận xét

Trong đề, 75% câu hỏi thuộc mức độ Nhận biết, thông hiểu  tập trung vào phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000. Các câu hỏi đều là những kiến thức cơ bản và có sự tương đồng với đề Tốt nghiệp THPT 2020 về cấu trúc. Đặc biệt, câu 20 hỏi về kiến thức bài 25. 25% câu hỏi thuộc phần kiến thức trên 7 điểm trải đều ở các chuyên đề lịch sử Việt Nam từ 1919  đến 1975, không có câu hỏi lịch sử thế giới thuộc phần này.

Dạng bài so sánh chiếm tỉ lệ lớn (4/10 câu), ngoài ra dạng bài liên chuyên đề cũng xuất hiện nhiều như liên hệ kiến thức lịch sử thế giới – lịch sử Việt Nam hoặc nhận xét, tổng kết cả giai đoạn lịch sử để tìm ra điểm đặc trưng, tiêu biểu

Về các câu hỏi khó: Câu 33, 36, 38 đây là những câu hỏi vừa đòi hỏi sự so sánh giữa các giai đoạn vừa phải tổng kết, đánh giá đặc trưng của giai đoạn đó. Học sinh nếu không nắm chắc kiến thức, không có khả năng khái quát và phân tích thì không thể hoàn thành được.

PHÂN TÍCH MA TRẬN ĐỀ THI MÔN ĐỊA NĂM 2021

Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VDC Số câu
Địa lí tự nhiên 1 1   1 3
Địa lí dân cư   2     2
Địa lý các ngành kinh tế 3 4 1   8
Địa lí các vùng kinh tế 1 1 4 2 8
Thực hành kĩ năng địa lí 15   2 2 19
Tổng số câu 20 8 7 5 40
Tỉ lệ % 50% 20% 17.5% 12.5% 100%

Nhận xét

Đề thi có70% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết – thông hiểu, không có câu hỏi lí thuyết thuộc nội dung lớp 11. Trong đó, có 15 câu hỏi sử dụng Atlat (tăng 1 câu so với đề Tốt nghiệp THPT 2020).

Đặc biệt, có dạng câu hỏi Atlat mới như câu 59, 60 học sinh phải khai thác, đối chiếu hai lược đồ trong cùng một trang để tìm ra đáp án đúng. 30% câu hỏi thuộc mức độ vận dụng – vận dụng cao tập trung ở các chuyên đề Địa lí các vùng kinh tế và thực hành kĩ năng địa lí.

Giống như đề Tốt nghiệp THPT 2020, các câu hỏi tập trung kiểm tra đặc trưng của từng ngành kinh tế, vùng kinh tế. Riêng câu hỏi về kĩ năng với bảng số liệu, học sinh cần hiểu khái niệm xuất siêu, nhập siêu để trả lời.

Về các câu hỏi khó:Câu 77, 78, 79 là những câu hỏi khó, nội dung đi sâu vào một vấn đề nhỏ, các phương án có độ nhiễu cao dễ gây nhầm lẫn.

PHÂN TÍCH MA TRẬN ĐỀ THI MÔN GDCD NĂM 2021

Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
Thực hiện pháp luật 2 3 2 5 12
Công dân bình đẳng trước pháp luật 1 1 0 0 2
Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội 1 1 4 1 7
Công dân với các quyền tự do cơ bản 0 2 0 1 3
Công dân với các quyền dân chủ 1 3 1 1 6
Pháp luật với sự phát triển của công dân 2 1 1 0 4
Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước 1 1 0 0 2
Công dân với kinh tế 4 0 0 0 4
Tổng 12 1 2    

>>> Xem ngay ĐÁP ÁN Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

>>> Xem ngay Đề thi thử THPT để cập nhật các dạng đề thi hay nhất, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi quan trọng sắp tới

Shopee đón Tết
Tra cứu điểm thi 2021
Khuyến mãi cực lớn từ SHOPEE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây