Chính sách cộng điểm ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2023

Thứ ba - 09/05/2023 14:59
Chính sách cộng điểm ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2023

Sửa đổi đối tượng được cộng điểm ưu tiên thi tốt nghiệp THPT 2023

Căn cứ theo khoản 18 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT và khoản 19 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã có sửa đổi bổ sung về điểm ưu tiên liên quan đến một trong những đối tượng thuộc diện cộng 0,25 điểm ưu tiên, cộng 0,5 điểm ưu tiên như sau:

Cụ thể theo bảng so sánh dưới đây:

 

Quy chế cũ

Quy chế mới

Cộng 0,25 điểm ưu tiên

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT

Cộng 0,5 điểm ưu tiên

- Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

- Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương;

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên thi tốt nghiệp THPT 2023

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT và khoản 19 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT) quy định đối tượng được cộng điểm ưu tiên như sau:

Điểm Cộng

Diện

Đối tượng

Cộng 0,25 điểm

Diện 2

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 % (đối với GDTX);

- Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

- Học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT

- Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học;

- Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với thí sinh GDTX).

 

Cộng 0,5 điểm

Diện 3

- Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX);

- Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 

Đối tượng thuộc Diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2023 như sau:

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT ở hệ Trung học phổ thông

Điểm tốt nghiệp THPT được tính dựa trên tổ hợp 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 1 bài thi tự chọn dựa theo khối thi mà thí sinh chọn (Khoa học Tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Khoa học Xã hội: Lịch sử, Địa lý, GDCD). Bài thi tự chọn sẽ được lấy điểm trung bình của tổ hợp 3 môn. Nghĩa là 3 môn cộng lại và chia cho 3 là ra số điểm bài thi tự chọn.

Công thức tính như sau:

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia hệ THPT là lấy tổng điểm 4 bài thi cộng với điểm khuyến khích (nếu có) chia cho 4, sau đó nhân với 7, cộng với điểm trung bình năm lớp 12 nhân với 3. Tiếp đến lấy số đó chia cho 10 rồi cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT ở hệ Giáo dục thường xuyên

Đối với các bạn học hệ GDTX thì tham dự thi 2 bài độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài tổ hợp tự chọn Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên. Cách tính điểm cho hệ GDTX cũng tương tự hệ THPT, cụ thể như sau:

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Hệ GDTX sẽ được tính điểm bằng cách lấy tổng điểm 3 bài thi chia 3 rồi cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia cho 4. Sau đó nhân tất cả cho 7, cộng với điểm trung bình năm lớp 12 nhân với 3. Tiếp theo lấy số đó chia cho 10 và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 9/5/2023.

 

>>> Xem thêm Công cụ Tính điểm đỗ - trượt tốt nghiệp THPT nhanh - gọn và chính xác 

Điều kiện để công nhận tốt nghiệp

Bên cạnh điểm số, các bạn cần phải nắm rõ những điều kiện để công nhận tốt nghiệp THPT. Các tiêu chí cơ bản quan trọng như sau:

  • Thí sinh có đủ điều kiện thi THPT Quốc gia, không bị kỷ luật. Đặc biệt không gian lận, không bị hủy kết quả bài thi.
  • Thí sinh cần phải thi 4 bài thi, bao gồm 3 bài độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi có tổ hợp môn thí sinh tự chọn. Kết quả bài thi phải trên 1 điểm theo thang điểm 10 và không bị điểm liệt.
  • Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia phải đảm bảo có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.
  • Những thí sinh có đủ điều kiện dự thi, được miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định đề ra.

>>> Xem thêm Công cụ Tính điểm học bạ THPT tự động 

 

CĐ FPT Tuyển sinh 2024

 

CĐ Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2024

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây