ĐÁP ÁN Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tất cả các môn

Thứ năm - 01/04/2021 09:03
Cập nhật Đáp án tất cả các môn Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
ĐÁP ÁN Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tất cả các môn

Xem toàn bộ đề thi tham khảo TẠI ĐÂY

Đáp án đang được cập nhật

ĐÁP ÁN CÁC MÔN TOÁN

1 C 11 B 21 A 31 D 41 B
2 D 12 A 22 B 32 A 42 C
3 B 13 C 23 D 33 D 43 A
4 D 14 B 24 C 34 D 44 C
5 A 15 A 25 B 35 B 45 A
6 A 16 A 26 B 36 A 46 A
7 B 17 D 27 A 37 B 47 A
8 C 18 A 28 D 38 A 48 D
9 D 19 B 29 C 39 C 49 B
10 A 20 D 30 C 40 A 50 C

>>>> Xem ngay Lời giải chi tiết đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

ĐÁP ÁN CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

1 C 11 C 21 C 31 D
2 A 12 C 22 C 32 D
3 B 13 D 23 B 33 A
4 D 14 C 24 B 34 A
5 A 15 D 25 A 35 D
6 A 16 A 26 C 36 A
7 B 17 C 27 A 37 B
8 A 18 B 28 A 38 A
9 B 19 C 29 A 39 C
10 C 20 D 30 A 40 A

 

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

41 D 51 D 61 C 71 D
42 B 52 C 62 D 72 C
43 A 53 B 63 D 73 C
44 C 54 A 64 B 74 A
45 A 55 B 65 C 75 C
46 A 56 B 66 D 76 B
47 B 57 D 67 A 77 C
48 D 58 D 68 C 78 C
49 A 59 A 69 B 79 D
50 B 60 B 70 B 80 A

 

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

81 A 91 D 101 C 111 D
82 D 92 C 102 C 112 A
83 D 93 A 103 D 113 A
84 C 94 A 104 A 114 A
85 A 95 A 105 A 115 B
86 B 96 A 106 A 116 B
87 B 97 A 107 A 117 B
88 A 98 D 108 D 118 C
89 D 99 C 109 D 119 A
90 D 100 D 110 C 110 A

 

ĐÁP ÁN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

1 D 11 D 21 A 31 A
2 A 12 A 22 D 32 A
3 C 13 C 23 A 33 C
4 A 14 A 24 A 34 A
5 D 15 B 25 A 35 B
6 B 16 A 26 C 36 D
7 A 17 A 27 A 37 B
8 C 18 D 28 A 38 A
9 B 19 C 29 D 39 B
10 A 20 D 30 A 40 C

 

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

41 B 51 C 61 D 71 B
42 C 52 B 62 A 72 C
43 B 53 C 63 A 73 B
44 B 54 B 64 A 74 C
45 A 55 A 65 C 75 A
46 D 56 A 66 A 76 C
47 A 57 B 67 A 77 B
48 A 58 A 68 B 78 B
49 C 59 D 69 A 79 D
50 C 60 B 70 A 80 D

 

ĐÁP ÁN MÔN GDCD

81 B 91 B 101 A 111 A
82 A 92 C 102 C 112 A
83 A 93 C 103 D 113 C
84 C 94 D 104 A 114 C
85 D 95 B 105 A 115 C
86 C 96 A 106 C 116 C
87 A 97 D 107 A 117  
88 B 98 A 108 D 118 B
89 B 99 B 109 B 119 A
90 A 100 C 110 C 110 B

 

ĐÁP ÁN CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

MÔN TIẾNG ANH 

1 B 11 D 21 A 31 B 41 B
2 A 12 A 22 A 32 D 42 A
3 D 13 A 23 A 33 D 43 B
4 A 14 A 24 A 34 C 44 D
5 D 15 C 25 B 35 A 45 C
6 B 16 A 26 B 36 C 46 A
7 A 17 A 27 A 37 A 47 C
8 B 18 B 28 B 38 B 48 A
9 C 19 A 29 D 39 B 49 B
10 A 20 B 30 B 40 A 50 D

 Từ khóa: Đề thi tham khảo

Trường Cao đẳng FPT Polytenic tuyển sinh năm 2022 theo hình thức xét tuyển Tốt nghiệp THPT.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây