Đáp án tham khảo môn tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT QG 2022

Thứ bảy - 09/07/2022 10:21
Đáp án tham khảo môn tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT QG 2022

Mã đề 001

1. A

2. A

3. B

4. A

5. B

6. A

7. A

8. D

9. C

10. B

11. D

12. D

13. D

14. B

15. D

16. C

17. B

18. C

19. B

20. C

21. D

22. B

23. C

24. D

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. B

31. B

32. C

33. B

34. D

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

41. C

42. D

43. C

44. D

45. C

46. B

47. D

48. D

49. D

50. B

Mã đề 002

1. A

2. C

3. D

4. B

5. B

6. B

7. D

8. D

9. C

10. C

11. B

12. A

13. D

14. D

15. B

16. B

17. B

18. A

19. B

20. C

21. A

22. D

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. D

33. D

34. C

35. A

36. B

37. A

38. D

39. D

40. A

41. D

42. A

43. A

44. C

45. C

46. B

47. B

48. A

49. B

50. D

Mã đề 003

1. B

2. B

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. C

9. C

10. B

11. A

12. D

13. B

14. B

15. A

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. C

22. D

23. A

24. B

25. A

26. D

27. C

28. C

29. C

30. D

31. C

32. C

33. B

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. B

40. B

41. A

42. B

43. D

44. A

45. D

46. B

47. B

48. D

49. A

50. A

Mã đề 004

1. C

2. B

3. B

4. C

5. C

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. D

12. C

13. B

14. A

15. C

16. C

17. C

18. A

19. A

20. C

21. D

22. C

23. C

24. D

25. D

26. A

27. D

28. C

29. D

30. D

31. A

32. C

33. D

34. A

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. D

41. A

42. C

43. A

44. D

45. A

46. D

47. B

48. C

49. C

50. C

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Hàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 các mã đề đầy đủ nhất.

Mã đề 001

 

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 1

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 2

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 3

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 4

Mã đề 002

 

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 5

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 6

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 7

Đề thi, đáp án môn Tiếng Hàn tốt nghiệp THPT 2022 8

 

CĐ Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2024

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây