Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học năm 2022

Chủ nhật - 24/07/2022 02:03
Trong 5 tổ hợp, A00 cao nhất, đỉnh phổ điểm ở ngưỡng 22,5; A01, B00 và C00 khá tương đồng, đỉnh khoảng 20 điểm; riêng D01 có đỉnh thấp nhất 18,5-19 điểm.

TỔ HỢP A00 (TOÁN-VẬT LÍ-HÓA HỌC)

    Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 1 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 2

  Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 3 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 4

  Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 5 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 6

 Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 7 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 8 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 9

TỔ HỢP A01 (TOÁN-VẬT LÍ-NGOẠI NGỮ)

Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 10

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 11 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 12

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 13 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 14

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 15 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 16 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 17

TỔ HỢP B00 (TOÁN-HÓA HỌC-SINH HỌC)

Phổ điểm khoảng 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 18 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 19

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 20 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 21

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 22 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 23

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 24 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 25 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 26

TỔ HỢP C00 (NGỮ VĂN-LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ)

Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 27 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 28

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 29 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 30

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 31 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 32

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 33 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 34 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 35

 

TỔ HỢP D01 (TOÁN-NGỮ VĂN-NGOẠI NGỮ)

Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 36 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 37

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 38 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 39

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 40 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 41

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 42 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 43 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 44

Trường Cao đẳng FPT Polytenic tuyển sinh năm 2022 theo hình thức xét tuyển Tốt nghiệp THPT.

 

Shopee Sale 1/1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây