Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học năm 2022

Chủ nhật - 24/07/2022 02:03
Trong 5 tổ hợp, A00 cao nhất, đỉnh phổ điểm ở ngưỡng 22,5; A01, B00 và C00 khá tương đồng, đỉnh khoảng 20 điểm; riêng D01 có đỉnh thấp nhất 18,5-19 điểm.

TỔ HỢP A00 (TOÁN-VẬT LÍ-HÓA HỌC)

    Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 1 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 2

  Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 3 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 4

  Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 5 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 6

 Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 7 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 8 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 9

TỔ HỢP A01 (TOÁN-VẬT LÍ-NGOẠI NGỮ)

Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 10

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 11 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 12

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 13 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 14

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 15 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 16 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 17

TỔ HỢP B00 (TOÁN-HÓA HỌC-SINH HỌC)

Phổ điểm khoảng 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 18 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 19

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 20 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 21

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 22 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 23

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 24 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 25 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 26

TỔ HỢP C00 (NGỮ VĂN-LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ)

Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 27 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 28

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 29 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 30

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 31 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 32

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 33 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 34 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 35

 

TỔ HỢP D01 (TOÁN-NGỮ VĂN-NGOẠI NGỮ)

Phổ điểm khoảng chia 1.0

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 36 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 37

Phổ điểm khoảng điểm 0.75

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 38 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 39

Phổ điểm khoảng điểm 0.5

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 40 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 41

Phổ điểm khoảng điểm 0.25

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 42 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 43 Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo từng tổ hợp xét đại học - 44

Trường Cao đẳng FPT Polytenic tuyển sinh năm 2022 theo hình thức xét tuyển Tốt nghiệp THPT.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây