Đại học Phan Thiết công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Thứ năm - 30/12/2021 10:21
Danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển tương ứng cho từng ngành đào tạo tại Trường Đại học Phan Thiết năm 2022 cụ thể như sau:

Danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển Đại học Phan Thiết năm 2022:

STT

Ngành, Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

2

Kế toán

7340301

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

3

Tài chính ngân hàng

7340201

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

4

Ngôn ngữ anh

– Ngôn ngữ anh

– Anh văn biên – phiên dịch

– Anh văn thương mại

7220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý

D15

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử

D14

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D66

5

Quản trị khách sạn

– Quản trị khách sạn

– Quản trị khu nghĩ dưỡng (Resort & Spa)

7810201

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Quản trị tổ chức sự kiện và giải trí

7810103 

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

7

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D66

8

Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh

– Quản trị vận tải hàng không

– Kinh doanh và quản lý bất động sản

7340101

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

9

Kinh doanh quốc tế

7340120 

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Địa lý

C04

 10

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

7510605 

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 11

Truyền thông đa phương tiện

7320104 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý

D15

12

Luật

– Luật

– Luật thương mại quốc tế

7380101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

D14

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D84

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D66

13

Luật kinh tế

7380107

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

D14

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D84

Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D66

14

Kỹ thuật ô tô

– Kỹ thuật ô tô

– Cơ điện tử ô tô

7520130

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Vật lý, Sinh học

A02

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

15

Kỹ thuật xây dựng

– Kỹ thuật xây dựng

– Xây dựng công trình giao thông

– Kinh tế xây dựng

7580201

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Vật lý

C01

16

Kỹ thuật cơ khí

7520103

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Vật lý

C01

17

Quản lý đô thị và công trình 

7580106 

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Vật lý

C01

 18

 Công nghệ sinh học

– Công nghệ sinh học

– Liệu pháp sinh học và dược sinh học

7420201 

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Hoá học, Sinh học

B00

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

D07

Ngữ văn, Hoá học, Sinh học

C08

 19

Công nghệ thực phẩm

– Công nghệ thực phẩm

– Dinh dưỡng 

 7540101

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Toán, Hoá học, Sinh học

B00

Ngữ văn, Hoá học, Sinh học

C08

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

D07

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

1. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh cần:

– Tốt nghiệp THPT

– Có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Phan Thiết quy định.

2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT, thí sinh cần:

– Tốt nghiệp THPT

– Đạt được 1 trong 6 tiêu chí do trường Đại học Phan Thiết đưa ra:

+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0

3. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, thí sinh cần:

– Tốt nghiệp THPT

– Có kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Phan Thiết quy định.

THỜI GIAN XÉT TUYỂN

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:

+ Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 30/03                  + Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07

+ Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08                  + Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09

+ Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10                  + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10

+ Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10                  + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 06/11

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu ngay sau khi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả.

Thí sinh trúng tuyển được công bố trên trang web của trường Đại học Phan Thiết tại địa chỉ: www.upt.edu.vn và www.pdt.upt.edu.vn

Tùy tình hình thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ linh động điều chỉnh thời gian xét tuyển mỗi đợt cho phù hợp. Thông tin tuyển sinh được công bố công khai trên trang web của Nhà trường.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Phan Thiết – Số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 0252 2461372 – 2461373.

– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây