ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh 2022

Thứ ba - 08/02/2022 17:20
Năm 2022 trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tuyển 1.800 chỉ tiêu, trong đó dành 900 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

I. Điểm mới năm 2022 - ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Nhà trường dự kiến mở mới chuyên ngành tiếng Anh thương mại điện tử thuộc ngành ngôn ngữ Anh; đồng thời tăng chỉ tiêu chuyên ngành tiếng Anh truyền thông thuộc ngành ngôn ngữ Anh.

II. 5 phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022

- Xét học bạ THPT;

- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của trường;

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022

III. Chỉ tiêu tuyển sinh 2022:

1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Đối tượng xét tuyển Nguyên tắc xét tuyển
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I DDF TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ        
1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231 Không giới hạn chỉ tiêu nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành (1)Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Xét giải HSG QG thuộc các năm: 2020, 2021, 2022.
(2)Thí sinh trường chuyên đã tốt nghiệp THPT đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương  trở lên dành cho lớp 12
(3)Thí sinh trường chuyên đã tốt nghiệp THPT 03 năm học sinh giỏi THPT
(4)Các quy định khác theo quy định của Bộ giáo dục
Riêng đối với các ngành sư phạm, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi. 
(1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Anh (ngành đúng)
(2) Thí sinh trường chuyên 03 năm học sinh giỏi THPT: môn chuyên tiếng Anh (ngành đúng)
(3) Thí sinh trường chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương  trở lên dành cho lớp 12: Môn tiếng Anh (ngành đúng)
2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Pháp (ngành đúng)
(2) Thí sinh trường chuyên 03 năm học sinh giỏi THPT: môn chuyên tiếng Pháp (ngành đúng)
(3) Thí sinh trường chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương  trở lên dành cho lớp 12: Môn tiếng Pháp (ngành đúng)
3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Trung (ngành đúng)
(2) Thí sinh trường chuyên 03 năm học sinh giỏi THPT: môn chuyên tiếng Trung (ngành đúng)
(3) Thí sinh trường chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương  trở lên dành cho lớp 12: Môn tiếng Trung (ngành đúng)
4 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Anh (ngành đúng)
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Nga (ngành đúng)
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Pháp (ngành đúng)
7 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Trung (ngành đúng)
8 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209  
9 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210  
10 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214  
11 DDF Quốc tế học 7310601 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng Anh (ngành gần), Tiếng Nga (ngành gần), Tiếng Trung (ngành gần), Tiếng Pháp (ngành gần)
12 DDF Đông phương học 7310608 (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng Anh (ngành gần), Tiếng Nga (ngành gần), Tiếng Trung (ngành gần), Tiếng Pháp (ngành gần)
13 DDF Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Anh (ngành đúng)
14 DDF Quốc tế học (Chất lượng cao) 7310601CLC (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng Anh (ngành gần), Tiếng Nga (ngành gần), Tiếng Trung (ngành gần), Tiếng Pháp (ngành gần)
15 DDF Đông phương học (Chất lượng cao) 7310608CLC (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Địa lý (ngành gần), Tiếng Anh (ngành gần), Tiếng Nga (ngành gần), Tiếng Trung (ngành gần), Tiếng Pháp (ngành gần)
16 DDF Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 7220209CLC  
17 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 7220210CLC  
18 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC (1) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn văn hóa trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia: Môn Tiếng Trung (ngành đúng)
 

2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I DDF TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   900          
1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231 23  1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1. D01 Ưu tiên môn tiếng Anh   Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233 10  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D96
3. D78
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 10  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2. D96
3. D78
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
4 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 302 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2
3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
1. D01
2. A01
3. D96
4. D78
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau Theo quy định hiện hành và được công bố sau khi có kết quả kỳ thi
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 40  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D02
2. D96
3. D78
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 45  1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2
 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D96
3. D78
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
7 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 71 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
2A. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Trung*2
2B. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2A. D83
2B. D78
  Tổ hợp 1B, Tổ hợp 2A thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
8 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209 38 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
1A. D01
1B. D06
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
9 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 38 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. DD2
2. D96
3. D78
  Bằng nhau
10 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 15 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D15
3. D96
4. D78
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
11 DDF Quốc tế học 7310601 48 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D09
3. D96
4. D78
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
12 DDF Đông phương học 7310608 20 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D96
3. D78
  Bằng nhau
13 DDF Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC 165 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2
3. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2
1. D01
2. A01
3. D96
4. D78
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
14 DDF Quốc tế học (Chất lượng cao) 7310601CLC 15 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D09
3. D96
4. D78
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
15 DDF Đông phương học (Chất lượng cao) 7310608CLC 15 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D96
3. D78
  Bằng nhau
16 DDF Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 7220209CLC 15 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
1A. D01
1B. D06
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
17 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 7220210CLC 15 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. DD2
2. D96
3. D78
  Bằng nhau
18 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC 15 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
2A. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Trung*2
2B. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2A. D83
2B. D78
  Tổ hợp 1B, Tổ hợp 2A thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
 

Ghi chú:

- Số lượng tối thiểu mở lớp là 20 sinh viên, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định

- Tham khảo tổ hợp môn trong danh mục tổ hợp của Bộ GDDT

- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, rồi quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

3. Xét học bạ THPT;

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I DDF TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   455          
1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231 11  1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1. D01 Ưu tiên môn tiếng Anh   Theo quy định của Bộ GD&ĐT, cụ thể : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233 5 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Pháp*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Ngữ Văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D10
3. D15
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 5 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2. D10
3. D15
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
4 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 151 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2
3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1. D01
2. A01
3. D10
4. D15
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên.
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 20 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D02
2. D10
3. D14
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 24 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D10
3. D15
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
7 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 36 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
2A. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Trung*2
2B. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2A. D45
2B. D15
  Tổ hợp 1B, Tổ hợp 2A thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
8 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209 19 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D10
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
9 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 19 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. DD2
2. D10
3. D14
  Bằng nhau
10 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 8 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D15
3. D10
4. D14
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
11 DDF Quốc tế học 7310601 24 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D09
3. D10
4. D14
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
12 DDF Đông phương học 7310608 10 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D09
3. D14
4. D10
  Bằng nhau
13 DDF Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC 83 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*2
3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1. D01
2. A01
3. D10
4. D15
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
14 DDF Quốc tế học (Chất lượng cao) 7310601CLC 8 1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
4. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
1. D01
2. D09
3. D10
4. D14
Ưu tiên môn tiếng Anh Bằng nhau
15 DDF Đông phương học (Chất lượng cao) 7310608CLC 8 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D09
3. D14
4. D10
  Bằng nhau
16 DDF Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 7220209CLC 8 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D06
2. D10
  Tổ hợp 1B thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
17 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 7220210CLC 8 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Hàn*2
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2
3. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. DD2
2. D10
3. D14
  Bằng nhau
18 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC 8 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Trung*2
2A. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Trung*2
2B. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D04
2A. D45
2B. D15
  Tổ hợp 1B, Tổ hợp 2A thấp hơn 0,5 so với các tổ hợp còn lại sau khi quy về thang điểm 30
 

4. Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của trường

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Nguyên tắc xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)
I DDF TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   358    
1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231 9 Xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Riêng đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc), ngoài các điều kiện nêu bên dưới, thí sinh cần phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể là : thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi. Đối với các ngành ngoài sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định bên dưới.

a. Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT tham gia các vòng thi tuần trở lên trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) các năm 2020, 2021 và 2022.

b. Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2020, 2021, 2022 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c. Nhóm 3: Thí sinh là người Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam và có điểm trung bình chung các học kỳ cấp THPT (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp THPT) từ 75% trở lên quy đổi theo thang điểm 10 . Trường hợp không có điểm trung bình các học kỳ, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét, quyết định.

d. Nhóm 4: Xét tuyển kết quả năng lực ngoại ngữ
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT thỏa mãn điều kiện sau đây :
*Sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh
+ VSTEP 7.0 điểm trở lên
+ IELTS 6.0 điểm trở lên
+ TOEFL iBT 60 điểm trở lên
+ Cambridge test (FCE) 170 điểm trở lên
*Sư phạm tiếng Pháp, ngôn ngữ Pháp
+ DELF B1 trở lên
+ TCF 300 điểm trở lên
*Sư phạm tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc
+ HSK cấp độ 3 trở lên
+ TOCFL cấp độ 3 trở lên
*Ngôn ngữ Nhật
+ JLPT cấp độ N3 trở lên
*Các ngành còn lại trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh
+ VSTEP 6.0 điểm trở lên
+ IELTS 5.5 điểm trở lên
+ TOEFL iBT 46 điểm trở lên
+ Cambridge test (FCE) 160 điểm trở lên

- Các điều kiện nêu trên được áp dụng cho các chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau : điểm từng môn còn lại (không phải là môn Ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức kết quả học bạ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng  từ 6.00 điểm trở lên.
- Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ được chấp nhận thay thế môn ngoại ngữ tương ứng trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ đó.
- Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ có thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu chứng chỉ không ghi ngày cấp thì thời hạn 02 năm kể từ ngày thi.
- Đối với chứng chỉ VSTEP, chỉ chấp nhận kết quả từ kỳ thi do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức.

e. Nhóm 5 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 năm học 2021-2022.
Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) thứ tự các Nhóm, (2) điểm trung bình HK1 năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm ưu tiên được xác định theo quy định hiện hành và được quy đổi theo thang điểm 10.
2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233 4
3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 4
4 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 121
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 16
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 18
7 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 27
8 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209 15
9 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 15
10 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 6
11 DDF Quốc tế học 7310601 19
12 DDF Đông phương học 7310608 8
13 DDF Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC 66
14 DDF Quốc tế học (Chất lượng cao) 7310601CLC 6
15 DDF Đông phương học (Chất lượng cao) 7310608CLC 6
16 DDF Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 7220209CLC 6
17 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 7220210CLC 6
18 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC 6
 

5. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Nguyên tắc xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I DDF TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   82      
1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231 2 Xét tuyển từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu Không có 1. Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực đạt từ 600 điểm trở lên.
2. Điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT đạt từ 6.5 trở lên. Điểm môn Ngoại ngữ lấy từ học bạ.
3. Đối với các ngành sư phạm (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung Quốc) : ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi.
2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233 1
3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 1
4 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 30
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 4
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 3
7 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 6
8 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209 3
9 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 3
10 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 1
11 DDF Quốc tế học 7310601 5
12 DDF Đông phương học 7310608 2
13 DDF Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC 16
14 DDF Quốc tế học (Chất lượng cao) 7310601CLC 1
15 DDF Đông phương học (Chất lượng cao) 7310608CLC 1
16 DDF Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 7220209CLC 1
17 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 7220210CLC 1
18 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC 1
 
 

 

Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 2023

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây