Cân bằng phương trình hóa học

 

Dưới đây là một số chỉ dẫn về cú pháp

  Nhập vào Tool nhận biết
Chỉ số N = N2 N → N2
Hợp chất H2 + O2 = H2O H2 + O2 → H2O
Nhóm Mg(OH)2 = MgO + H2O Mg(OH)2 → MgO + H2O
Ion H^+ + CO3^2- = H2O + CO2 H+ + CO32− → H2O + CO2
Electron Fe^3+ + e = Fe Fe3+ + e− → Fe
Không dấu cách A3^-+B2^2+=A5B+e A3− + B22+ → A5B + e−
Có dấu cách C 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2 C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
Optional 1 H1^1+ + e = H1^1- H+ + e− → H−
Ký tự linh hoạt Foo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^- Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar−

Dưới đây là một số chỉ dẫn về cú pháp

  Nhập vào Tool nhận biết
Chỉ số N = N2 N → N2
Hợp chất H2 + O2 = H2O H2 + O2 → H2O
Nhóm Mg(OH)2 = MgO + H2O Mg(OH)2 → MgO + H2O
Ion H^+ + CO3^2- = H2O + CO2 H+ + CO32− → H2O + CO2
Electron Fe^3+ + e = Fe Fe3+ + e− → Fe
Không dấu cách A3^-+B2^2+=A5B+e A3− + B22+ → A5B + e−
Có dấu cách C 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2 C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
Optional 1 H1^1+ + e = H1^1- H+ + e− → H−
Ký tự linh hoạt Foo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^- Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar−

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây