Đề thi và Đáp án tham khảo môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ĐỢT 2

Thứ sáu - 06/08/2021 16:54
Cập nhật Đề thi và Đáp án tham khảo môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ĐỢT 2

Mã khuyến mãi Shopee

Bấm F5 (tải lại trang) để cập nhật thêm đáp án

load bar

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 101 

1.C

2.D 

3.A

4.A

5. D

6.A

7.B

8.A

9.B

10.B

11.D

12.B

13.C

14.B

15.A

16.D

17.B

18.B

19.C

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.B

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.C

32.C

33.D

34.D

35.A

36.B

37.D

38.D

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44.B

45.A

46.B

47.C

48.D

49.A

50.C

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 102 

1.C

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.A

10.D

11.C

12.D

13.C

14.B

15.C

16.A

17.B

18.B

19.A

20.B

21.D

22.B

23.A

24.A

25.A

26.D

27.D

28.D

29.B

30.A

31.D

32.A

33. A

34. B

35. A

36.B

37.A

38.A

39. A

40. B

41.B

42.D

43.D

44.B

45.B

46.D

47.A

48.D

49.B

50. B

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 103 (Đang cập nhật)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 104 

1.

2.

3.

4.

5.

6.C

7.

8.

9.

10.

11.D

12.

13.

14.C

15.

16.

17.D

18.

19.B

20.A

21.A

22.A

23.A

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47. D

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 105 (Đang cập nhật)

1.

2. 

3.

4.

5. A

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 106  (Đang cập nhật)

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.D

11.B

12.D

13.C

14.D

15.A

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.B

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.A

28.A

29.B

30.C

31.C

32.D

33.A

34.A

35.B

36.D

37.B

38.A

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 107 (Đang cập nhật)

1.

2. 

3.

4.

5. A

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 108 (Chưa có đề)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 109 (Chưa có đề)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 110

1.A

2.A

3.D

4.B

5.A

6.C

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.C

13.C

14.B

15.A

16.D

17.C

18.B

19.A

20.A

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.D

27.A

28.D

29.A

30.C

31.B

32.D

33.D

34.C

35.B

36.C

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 111 (Đang cập nhật)

1.A

2.B

3.D

4.C

5.A

6.A

7.A

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.B

15.B

16.A

17.A

18.D

19.B

20.A

21.C

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.A

36.B

37.C

38.C

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 112 (Đang cập nhật)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 113 (Đang cập nhật)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 114 (Đang cập nhật)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 115 (Đang cập nhật)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 116 (Đang cập nhật)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 117 (Đang cập nhật)

1.D

2.A

3.D

4.A

5.A

6.B

7.D

8.C

9.D

10.D

11.B

12.B

13.B

14.A

15.D

16.B

17.C

18.A

19.B

20.D

21.D

22.A

23.B

24.C

25.C

26.D

27.D

28.A

29.C

30.B

31.B

32.A

33.B

34.D

35.C

36.A

37.C

38.C

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 118 (Đang cập nhật)

1.

2. 

3.

4.

5. A

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 119 (Chưa có đề)

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 120

1.A

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.B

8.A

9.B

10.C

11.C

12.C

13.B

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.B

23.C

24.A

25.A

26.D

27.D

28.C

29.A

30.B

31.B

32.D

33.D

34.D

35.B

36.C

37.C

38.D

39.B

40.B

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.D

48.C

49.C

50.B

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 121 

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 122 

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 123 (Đang cập nhật)

1.

2. 

3.

4.

5. A

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án tham khảo môn Toán đợt 2 mã đề 124  

Đáp án được tổng hợp từ các thầy cô

Đề thi môn Toán đợt 2 mã đề 106

Đề thi chính thức môn Toán 2021 Đợt 2

 

Đề thi chính thức môn Toán 2021 Đợt 2

 

Đề thi chính thức môn Toán 2021 Đợt 2

 

Đề thi chính thức môn Toán 2021 Đợt 2

 

Đề thi chính thức môn Toán 2021 Đợt 2

 >>> Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Shopee đón Tết
Tra cứu điểm thi 2021
Khuyến mãi cực lớn từ SHOPEE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây